ZASADY REKRUTACJI

 
 

STRONA GŁÓWNA

 
 

      

 

REKRUTACJA

do publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych

dla młodzieży na rok szkolny 2019/2020

 

  

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

 

 

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych (na podbudowie szkoły podstawowej) oraz szkół ponadgimnazjalnych (na podbudowie gimnazjum) na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu  Nabór:  https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

 

Przydatny słowniczek dla kandydata:

 

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.

 

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

 

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa/ponadgimnazjalna, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

 

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:

- prób sprawności fizycznej - dot. kandydatów do klas sportowych,

- predyspozycji językowych - dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,

- uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.

Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

 

 

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.

 

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

 

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których

    chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na

    dostanie się do szkoły!!!

 

  

 

Kandydatom życzymy udanego wyboru szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.

Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

STRONA NABORU

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl