Szkolny zestaw programów 

 

STRONA GŁÓWNA

 
 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  na rok szkolny 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 77 i Gimnzjum nr 50

 

KLASA „0”

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1

Oddział przedszkolny

Elementarz sześciolatka – roczne przygotowanie przedszkolne

S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, K. Kamińska - Dolata

2

Religia

„Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

3

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe.

Mariola Bogucka, Dorota Łoś

 

KLASY I - III

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1a

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej ELEMENTARZ ODKRYWCÓW

Teresa Janicka- Panek

1b

Edukacja wczesnoszkolna klasa II

„Nasz elementarz”

Maria Lorek, Lidia Wollman

1c

Edukacja wczesnoszkolna klasa III

„Nasz elementarz”

Maria Lorek, Lidia Wollman

2a

Religia kl. I - III

„W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

3

Język angielski

Klasy I-III

Program nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, edukacja wczesnoszkolna

M. Bogucka

4

Etyka

Etyka. Chcemy być lepsi. Podręcznik i program nauczania do klasy I, II i III szkoły podstawowej.

Marek Gorczyk

5

Wychowanie fizyczne

Moja sprawność i zdrowie.

T. Frołowicz

 

KLASA IV- VIII nowa podstawa programowa

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

6

Język polski

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

7

Historia

„Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

8

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

J. Stefańska

9

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej

A.Jaroszewska

10

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody dla czwartej klasy szkoły podstawowej.

J. Golanko

11

Matematyka

 „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

12

Biologia

Program nauczania biologii

w klasach 5–8 szkoły podstawowej  „Puls życia”

A.Zdziennicka

13

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowe – Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

14

Fizyka

Program nauczania fizyki

w szkole podstawowej - Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat , T. Kulawik

15

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik,  M. Litwin

16

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej ”Lubię to!”. Klasy VII-VIII.

Michał Kęska, G. Koba

17

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

18

Wychowanie fizyczne

Moja sprawność i zdrowie.

T. Frołowicz

19

Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

20

Etyka

Program nauczania etyki. Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.

Anna Ziemska, Ł. Malinowski

21

Technika

„Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

L. Łabecki

22

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

23

WOS Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” Barbara Furman

24

EDB Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie” Jarosław Słoma

 

KLASY VI stara podstawa programowa

 

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

6

Język polski

Klasa VI

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego. „Między nami”.

A.Łuczak, A. Murdzek

7

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” – program  nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

8

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” dla klas IV-VI szkoły podstawowej

M. Bogucka, D. Łoś

9

Przyroda

„Tajemnice przyrody”. Program nauczania przyrody w klasach 4-6.

J. Golanko

10

Matematyka

 „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

11

Informatyka

„Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

Michał Kęska

12

Plastyka kl..VI

Program nauczania dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

L. Wyszkowska

13

Wychowanie fizyczne

Moja sprawność i zdrowie.

T. Frołowicz

14

Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

15

Etyka

Program nauczania etyki. Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.

Anna Ziemska, Ł. Malinowski

16

Technika

„Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

L. Łabecki

17

Muzyka kl. VI

Program nauczania w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

M. Rykowska

 

Ścieżki edukacyjne realizujemy według programu DKW-4014-264/99 „Kim jestem, kim mogę być?” dla klas IV-VI w szkole podstawowej. Autor: Barbara Bleja-Sosna.

 


 

Gimnazjum nr 50

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1 G

Język polski

„Między nami” – program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego

A.Łuczak, E. Prylińska

2 G

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla gimnazjum  klasy I-III

E. Lewandowska, B. Maciszewska, B. Czarnecka-Cicha

3 G

Język niemiecki kl. I - III

Program nauczania języka niemieckiego gimnazjum, kurs podstawowy.

A.Jaroszewska

4 G

Historia

„Śladami przeszłości – program nauczania ogólnego historii w klasach I – III gimnazjum

T. Kowalewska, T. Maćkowski

5 G

WOS         klasy II - III

Wiedza o społeczeństwie – program nauczania dla gimnazjum

T. Kowalewska

6 G

Biologia

Program nauczania „Świat biologii dla gimnazjum kl. I-III

M. Liśkiewicz

7 G

Fizyka         kl. I - III

Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornet, T. Kulawik

8 G

Chemia       kl. I-III

Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

T. Kulawik, M. Litwin

9 G

Geografia    kl. I-III

„Program nauczania geografii dla gimnazjum”

E. M. Tuz

10 G

Matematyka

„Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w gimnazjum.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

11 G

Technika

„Zajęcia techniczne – technika w praktyce” – program nauczania w gimnazjum.

W. Czyżewski

12 G

Informatyka

Program nauczania informatyki w gimnazjum „Informatyka dla ciebie”.

E. Filinowicz

13 G

Plastyka kl. I - III

„Sztuka tworzenia” - program nauczania przedmiotu plastyka w gimnazjum

Marta Ipczyńska Natalia Mrozkowiak

14 G

Muzyka kl. I - III

Gra muzyka! Program nauczania muzyki w gimnazjum

Jan Oleszkowicz

15 G

Wychowanie fizyczne

Wewnątrzszkolny Program Nauczania Wychowania Fizycznego dla Gimnazjum

T. Frołowicz

16 G

Religia

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjach „Pójść za Jezusem Chrystusem”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP przewodniczący bp M. Mendyk

17 G

Etyka

Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

A.Ziemska, Ł. Malinowski

18 G

Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne. Program nauczania dla gimnazjum.

L. Wyszkowska

19 G

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania Edukacja Dla Bezpieczeństwa.

J. Słoma