Szkolny zestaw programów 

 

STRONA GŁÓWNA

 
 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW  na rok szkolny 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 77

 

KLASA „0”

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1

Oddział przedszkolny

Elementarz sześciolatka – roczne przygotowanie przedszkolne

S. Doroszuk, J. Gawryszewska, J. Hermanowska, K. Kamińska - Dolata

2

Religia

„Kochamy dobrego Boga”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

3

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Wychowanie przedszkolne i klasy zerowe.

Mariola Bogucka, Dorota Łoś

 

 

KLASY I - III

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

1a

Edukacja wczesnoszkolna klasa I

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej ELEMENTARZ ODKRYWCÓW

Teresa Janicka- Panek

1b

Edukacja wczesnoszkolna klasa II

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej ELEMENTARZ ODKRYWCÓW

Teresa Janicka- Panek

1c

Edukacja wczesnoszkolna klasa III

Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej ELEMENTARZ ODKRYWCÓW

Teresa Janicka- Panek

2a

Religia kl. I - III

„W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

3

Język angielski

Klasy I-III

Program nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, edukacja wczesnoszkolna

M. Bogucka

4

Etyka

Etyka. Chcemy być lepsi. Podręcznik i program nauczania do klasy I, II i III szkoły podstawowej.

Marek Gorczyk

5

Wychowanie fizyczne

Moja sprawność i zdrowie.

T. Frołowicz

 

 

KLASA IV- VIII nowa podstawa programowa

Nr w SZP

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

6

Język polski

„Między nami”. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska

7

Historia

„Wczoraj i dziś” – Program nauczania historii w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

8

Język angielski

„Program nauczania języka angielskiego” dla klas IV-VIII szkoły podstawowej.

J. Stefańska

9

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej

A. Jaroszewska

10

Przyroda

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody dla czwartej klasy szkoły podstawowej.

J. Golanko

11

Matematyka

 „Matematyka z plusem”. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

12

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5–8 szkoły podstawowej  „Puls życia”

A. Zdziennicka

13

Geografia

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowe – Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic

14

Fizyka

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej - Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat , T. Kulawik

15

Chemia

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

16

Informatyka

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej” Lubię to!”. Klasy VII-VIII.

Michał Kęska, G. Koba

17

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!

J. Lukas, K. Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

18

Wychowanie fizyczne

Moja sprawność i zdrowie.

T. Frołowicz

19

Religia

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

20

Etyka

Program nauczania etyki. Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym.

Anna Ziemska, Ł. Malinowski

21

Technika

„Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

L. Łabecki

22

Muzyka

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej Lekcja muzyki.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

23

WOS

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Barbara Furman

24

EDB

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

Jarosław Słoma