Rekrutacja  do
oddzialu przedszkolnego

 
 

STRONA GŁÓWNA

 

 

 

Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - lista przyjętych
i nieprzyjętych

 

 

 

 

Załączniki:

 Lista kandydatów przyjętych i kontynuujących

 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym