Rekrutacja do klas pierwszych

 
 

STRONA GŁÓWNA

 

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkoły podstawowej:

 

 

Szkoła podstawowa - lista przyjętych i nieprzyjętych

 

 

Załączniki :

 Przyjęci z obwodu i spoza obwodu SP77

 Kandydaci przyjęci i nieprzyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym