Pólkolonie w SP77

 
 

STRONA GŁÓWNA

 
 

 

 

Serdecznie zapraszamy na półkolonie letnie organizowane przez naszą szkołę, które będą się odbywać w terminach: 

1. 12.007.2021 - 16.07.2021 

2. 19.07.2021 - 23.07.2021  

w godzinach 7:00 - 15:00. 

 

Opiekunami wypoczynku będą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 52. Zapraszamy wyłącznie uczniów SP 77 klas I - IV.

Wnioski uczestnika wypoczynku do wypełnienia znajdują się na naszej stronie internetowej www.sp77.edu.gdansk.pl w zakładce” Półkolonie”, w plikach do pobrania oraz w formie papierowej w przedsionku szkoły. 

Zgłoszenia na półkolonie proszę składać od 2 do 8 czerwca poprzez pozostawienie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczenia o stanie zdrowia w sekretariacie szkoły.  

Wpłaty za półkolonie w wysokości 100 zł za jeden tydzień będą pobierane  

9 czerwca 2021 r. w godzinach 12:00 – 17:00  

W sekretariacie szkoły. 

Prosimy o odliczoną kwotę.  

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty. 

 

Opłata za obiady wynosi 25 zł/tydzień płatna przelewem na indywidualny numer konta do wpłacania obiadów. W razie wątpliwości proszę się kontaktować z Intendendentem. 

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie będą zwracane koszty wpłaconych zaliczek w związku z dokonaną rezerwacją.

 

Pliki do pobrania

 

https://sp77.edu.gdansk.pl/pl/page/polkolonie-1