STRONA GŁÓWNA

 
 

 

Błogosławieni Męczennicy Gdańscy

Warto znać „lokalnych” błogosławionych

 

Odważni, oddani drugiemu człowiekowi i Polsce, pomysłowi. Błogosławieni Męczennicy Gdańscy – przepiękny wzór dla młodych ludzi

.

W Archidiecezji Gdańskiej obchodzimy Jubileuszowy Rok Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej, który został ustanowiony dekretem Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia 29 listopada 2018 r. Mija równo 20 lat od ich beatyfikacji, której dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku. Wśród nich jest pięciu Błogosławionych Męczenników Gdańskich: ks. Marian Górecki, ks. Bronisław Komorowski, ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń, ks. Franciszek Rogaczewski oraz siostra Alicja Kotowska.

Decyzja o patronacie błogosławionych duchownych została podjęta na prośby kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych diecezji. - Dla wzrostu wiary i pobożności oraz dla ukazania bohaterskich wzorców Duchownych Niezłomnych - napisał w swym dekrecie metropolita gdański.

Okazją do wydania dekretu stała się również 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, w czasie której Błogosławieni Męczennicy ponieśli śmierć za wiarę w Boga, Kościół i Ojczyznę.

Błogosławieni Męczennicy Gdańscy są przykładem osób odpowiedzialnych i odważnych. Każdy z nich mógł uratować swoje życie i uciec ze wspólnoty, do której był posłany. Zostali jednak ze swoimi parafianami i podopiecznymi. To są niesamowite postaci! Wszyscy wiedzieli, co ich czeka. Zdawali sobie sprawę, że idą do obozu koncentracyjnego na śmierć. Jednak zostali na stanowiskach, w swoich parafiach.

Byli również przykładem patriotyzmu oraz pokory. Błogosławieni Męczennicy Gdańscy zakładali szkoły, teatry, biblioteki, stowarzyszenia i ruchy patriotyczne. W swojej społecznej i religijnej działalności poświęcali się nie tylko Polakom, ale i Niemcom, którzy ich prześladowali w Wolnym Mieście Gdańsku. – Oni byli prawdziwymi patriotami i pokazywali w praktyce czym jest pokora.

Rok Jubileuszowy Błogosławionych Męczenników okresu II wojny światowej wpisał się także w 80. rocznicę hitlerowskiej zbrodni dokonanej pod Wejherowem. W Lasach Piaśnickich zamordowano na początku II wojny światowej blisko 14 tys. ludzi. Byli to głównie przedstawiciele polskiej, pomorskiej i kaszubskiej inteligencji oraz osoby narodowości czeskiej i niemieckiej, wśród nich pacjenci szpitali psychiatrycznych z terenów III Rzeszy. Egzekucje, w których uczestniczyli członkowie SS i lokalnych milicji - sąsiedzi ofiar - trwały od października 1939 r. do kwietnia 1940 r. Wśród pierwszych ofiar niemieckiej zbrodni była bł. s. Alicja Kotowska CR, dyrektor gimnazjum i liceum w Wejherowie.

Świadectwem życia i działalności Błogosławionych Męczenników Gdańskich są pomniki i budynki, znajdujące się w różnych dzielnicach Gdańska. Czasami nawet, jako mieszkańcy Gdańska, nie wiemy, ze przechodzimy obok pomnika czy kościoła, który był wybudowany z inicjatywy danego Błogosławionego lub w którym posługiwał.

Młodzież klas VII i VIII naszej szkoły, wpisując się również w obchody Roku Jubileuszowego Męczenników okresu II wojny światowej, włączyła się w prace nad plakatami, które miały zachęcać do poznawania lokalnych bohaterów, jakimi niewątpliwie byli Błogosławieni Gdańscy. Świadectwem tej pracy była mała wystawa plakatów, znajdująca się na pierwszym piętrze naszej szkoły. Warto zatem zgłębiać życiorysy naszych, lokalnych bohaterów i starać się wcielać w życie wartości, którymi żyli nawet w najtrudniejszych momentach historii.    

ks. Tomasz Kywan