STRONA GŁÓWNA

 
 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 1 września 2019 r.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć

 14 października 2020r. (środa) 

 Święto Edukacji Narodowej

 1 listopada 2020r. (niedziela) 

 Wszystkich Świętych

 2 listopada 2020r. (poniedziałek)

 Dodatkowy dzień wolny

11 listopada 2020r. (środa) 

 Święto Odzyskania Niepodległości

23 - 31 grudnia 2020 r.

 Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2021r. (piątek) 

 Nowy Rok

6 stycznia 2021r. (środa) 

 Święto Trzech Króli

4 - 17 stycznia 2021r. 

 Ferie

1 - 6 kwietnia 2021r.

 Wiosenna przerwa świąteczna

a) 25 maja  2021 r. (wtorek)

         z języka polskiego – godz. 9:00

b) 26 maja  2021 r.  (środa)

         z  matematyki – godz. 9:00

c) 27 maja 2021 r. (czwartek)

        język obcy nowożytny język angielski/niemiecki
        godz. 9:00

 Egzamin ósmoklasisty

30 kwietnia 2021r (piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 maja 2021r. (sobota) 

1 Maja

3 maja 2021r. (poniedziałek) 

 3 Maja

3 czerwca 2021r. (czwartek) 

 Boże Ciało

4 czerwca 2021r. (piątek)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 czerwca 2021r. (czwartek)

Zakończenie roku uczniów klas ósmych

 25 czerwca 2021r. (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wydanie świadectw

16 – 18 czerwca 2021r.

Egzamin ósmoklasistów – termin dodatkowy

2 lipca 2021r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

Do 8 lipca 2021r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji

9 lipca 2021r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

Rok szkolny

I  semestr 20 tygodni
II semestr 18 tygodni

Zebrania / konsultacje - ŚRODY 

9 września 2020r.

Zebranie

Poinformowanie o:

- warunkach, formach i przebiegu egzaminu po kl. 8

- obowiązującej dokumentacji, procedurach, regulaminach,

- wybór religia/etyka/nic – kl. „0”, I-e i nowi uczniowie,

- formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- planie pracy szkoły,

- wybór trójek klasowych,

- regulamin wypożyczania podręczników szkolnych

7 października 2020r.

konsultacje

4 listopada 2020r. zebranie
16 grudnia 2020r. Konsultacje, poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i obniżonych ocenach zachowania
29 stycznia 2021r. (piątek) Rada Klasyfikacyjna
17 lutego 2021r. Rada Podsumowująca + zebranie
10 marca 2021r. konsultacje
14 kwietnia 2021r. konsultacje
12 maja 2021r. Zebranie, poinformowanie o przewidzianych ocenach
18 czerwca 2021r. (piątek) Rada klasyfikacyjna
26 czerwca 2021r. Rada podsumowująca

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października Święto Edukacji Narodowej
2 listopada 2020r. (poniedziałek) Poniedziałek po Wszystkich Świętych
25 - 27 maja Egzaminy ósmoklasistów
4 czerwca Piątek po Bożym Ciele

 

UWAGA  -  W TRAKCIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH SĄ LEKCJE.