STRONA GŁÓWNA

 
 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

3 września  2018 r.

Pasowanie na ucznia

12 października (piątek)

Wszystkich Świętych

1 listopada (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia  2018 r.

Nowy Rok

1 stycznia  2018r.

Święto Trzech Króli

6 stycznia  2019r. (niedziela)

Ferie zimowe

11 lutego - 24 lutego  2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia  2019 r.

Egzamin gimnazjalny

 

10 kwietnia 2019 r. (środa) część humanistyczna

• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 900

• z zakresu języka polskiego - godz.1100

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) część matematyczno-przyrodnicza

• z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 900

• z zakresu matematyki - godz. 1100

 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) język obcy nowożytny

• na poziomie podstawowym - godz. 900

• na poziomie rozszerzonym - godz. 1100

 

Egzaminy klas ósmych

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) 

• język polski - godz.900

 

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

• matematyka - godz. 900

 

17 kwietnia 2019 r. (środa)

• język obcy nowożytny  - godz. 900

 

wyniki - 14,06.2019 r.

 

1 Maja

środa

3 Maja

piątek

Boże Ciało

20 czerwca  2019 r. (czwartek)

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca  2019 r. (piątek)

 

 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Egzaminy gimnazjalne

10 - 12 kwietnia  2019 r.

Egzaminy klas ósmych

15 - 17 kwietnia  2019 r.

Czwartek

2 maja  2019 r.

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebranie

11 września 2018r.

Konsultacje

 9 października 2018r.

Zebranie

 6 listopada 2018r.

Konsultacje, informacja o przewidywanych ocenach

11 grudnia 2018r.

Zebranie, informacja o ocenach semestralnych

15 stycznia 2019r.

Zebranie

 5 marca2019r.

Konsultacje

 2 kwietnia 2019r.

Zebranie, informacja o przewidywanych ocenach

14maja2019r.

Rada Klasyfikacyjna

14 czerwca 2019r.

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

STRONA NABORU

 

https://nabor-pomorze.edu.com.pl