STRONA GŁÓWNA

 
 

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU

„RATUJ JĘZYK”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku, ul. Orłowska 13.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku

3. Osobami odpowiedzialnymi są Lucyna Rojek, Magdalena Nestorowicz, Danuta Waszak.

 

Cele konkursu

Celem konkursu jest promowanie piękna języka ojczystego, kultury słowa, w tym poprawności językowej, rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych oraz promocja szkolnych talentów.

 

Wymagania konkursowe

1. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu pracy promującej kulturę języka.

2. Autorem pracy może być tylko jedna osoba, przy czym każdy uczestnik może złożyć jedną  pracę w każdej kategorii.

3. Kategorie:

Kategoria I

Wykonanie memu rozumianego jako komunikat obrazkowy i językowy.

Kategoria II

Wykonanie gifa (prosta animacja składająca się przynajmniej z trzech klatek) koniecznie opatrzonego hasłem.

4. Prace należy przesłać na adres konkurs.sp77@gmail.com , w temacie wpisując  „Ratuj język” oraz numer wybranej kategorii. W mailu muszą znaleźć się informacje dotyczące autora pracy (imię, nazwisko, klasa).

5. Uczestnicy oświadczają, że są autorami przesłanych prac.

6. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury w składzie: Lucyna Rojek, Magdalena Nestorowicz, Danuta Waszak. Decyzje jury są nieodwołalne.

7. Prace nie mogą zawierać nazw i znaków handlowych, treści wulgarnych, ksenofobicznych ani rasistowskich.

 

Ramy czasowe

Czas trwania konkursu:

ogłoszenie konkursu –  11 lutego 2020 r.

nadsyłanie prac konkursowych – od 17 do 28 lutego 2020 r.

ogłoszenie wyników – 9 marca 2020 r.

 

Nagrody

1. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

2. Fundatorem nagród jest Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku.

3. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu społecznościowym szkoły

 

Prawa autorskie

1.  Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej oraz facebooku szkoły.

2.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.