STRONA GŁÓWNA

 
 

 

 

IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”

 

WYNIKI IV KONKURSU MATEMATYCZNEGO  "LOGICZNA MATEMATYKA"

 

WYNIKI

LISTA NAGRODZONYCH

ZDJĘCIA

  

 

4 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka”. Został on  objęty patronatem Gdańskiego Kuratora Oświaty. Do zmagań przystąpiły trzyosobowe reprezentacje uczniów z 20 szkół, wyłonione w etapie szkolnym. Naszą szkołę reprezentowali: Marysia i Kuba z klasy VIII c oraz Filip W. z klasy VII a.

Uczniowie w czasie 60 minut mieli do rozwiązania 9 zadań logicznych. Po upływie czasu przeznaczonego na pisanie na uczestników, w bibliotece szkolnej, czekał słodki poczęstunek. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom.

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie szkoły w czwartek 7 marca o godzinie 10:00.

Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 11 marca 2019 roku o godzinie 13:00.

Wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie dziękujemy i do zobaczenia z rok.

Dajuk Jolanta

Dąbrowska Katarzyna

Ekowska Katarzyna

Zoltan Sylwia

 

Zadania z IV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Logiczna matematyka”

ZDJĘCIA

 

 

 


 

 

REGULAMIN

 

1.      Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

 

2.      Założenia organizacyjne:

•   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych.

•   Każda szkoła po przeprowadzeniu etapu szkolnego zgłasza po 3 osoby składające się z uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej.

 

3.      Cele konkursu:

•   Promowanie logicznego myślenia, wnioskowania i dedukowania.

•   Rozwijanie umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych.

•   Promowanie uczniów uzdolnionych matematycznie.

•   Szansa na konfrontację swoich możliwości z możliwościami innych uczniów.

 

4.      Zgłoszenie szkoły do konkursu:

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie 3 – osobowej reprezentacji z danej szkoły składającej się z uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej po wcześniejszym przeprowadzeniu etapu szkolnego. Informację o przystąpieniu szkoły do konkursu prosimy przesłać drogą mailową na adres: k.dabrowska@sp77.edu.gdansk.pl  do dnia 15 lutego 2019 roku. W zgłoszeniu proszę podać nazwę i adres szkoły, dane uczniów zgłoszonych do konkursu, imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego uczniów oraz kontakt e-mailowy do opiekuna – Karta Zgłoszenia (Załącznik 1).

 

Rodzice uczniów, którzy mają przystąpić do konkursu zobowiązani są do wypełnienia Zgody na udział dziecka w konkursie (Załącznik 2). Zgody na udział dziecka w konkursie powinny zostać dostarczone do organizatora najpóźniej w dniu konkursu.

 

Zgodnie z klauzulą informacyjną, o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 z dnia 04.05.2016 r. z późn. zm.) (Załącznik 3), każdy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 77 w Gdańsku (www.zkpig7.pl) oraz na portalu Facebook informacji o laureatach.

 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie akceptacją regulaminu konkursu.

 

5.      Termin przeprowadzenia konkursu:

Zadania do etapu szkolnego zostaną wysłane do szkół 1 lutego. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Logiczna Matematyka” odbędzie się 4 marca 2019 roku o godzinie 10:00. Konkurs zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 77 przy ulicy Orłowskiej 13 w Gdańsku.

 

6.      Przebieg konkursu:

•   Czas trwania konkursu będzie wynosić 60 minut.

•   W czasie konkursu nie wolno używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefon komórkowy, tablet).

•   Każdy uczeń powinien mieć ze sobą długopis, ołówek i linijkę.

•   Podczas rozwiązywania zadań uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów.

•   Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w celu wyłonienia zwycięzców.

•   Opiekunowie zespołów (nauczyciele) odpowiedzialni są za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom  w drodze pomiędzy szkołami oraz w czasie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

 

7.      Kryteria oceny i nagrody:

•   Oceny rozwiązanych zadań dokonuje jury, powołane przez organizatora, według ustalonego kryterium punktowego.

•   O kolejności miejsc decydować będzie liczba zdobytych punktów.

•   Zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

•   Nagrodzenie zwycięzców i uczestników odbędzie się w dniu konkursu około godziny 12:30.

•   Od decyzji jury nie ma odwołania.

•   Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

8.      Proponowana literatura:

•   L. Bogusz, P. Zarzycki, J. Zieliński: „Łamigłówki matematyczne” tom I, II, GWO

•   A. Żurek, P. Jędrzejewicz: „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, GWO

•   Z. Nowak: „Po rozum do głowy. Wesoła logika”

•   Z. Bobiński, P. Nodzyński, M. Uscki: „Koło matematyczne w szkole podstawowej”

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy:

Jolanta Dajuk

Katarzyna Ekowska

Katarzyna Dąbrowska

Sylwia Zoltan

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO