STRONA GŁÓWNA

 
 

 

URUCHOMIENIE DOSTĘPU/PRZYWRACANIE DOSTĘPU DO GDAŃSKIEJ PLATFORMY EDUKACYJNEJ

 

 

Dostęp do dziennika może mieć tylko ten rodzic, który podał w szkole swój PESEL i adres e-mail.

Instrukcja dotyczy zarówno nowych użytkowników jak i tych którym wygasł dostęp do GPE.

 

Aby uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego lub przywrócić dostęp do konta należy:

 

 

1.       Uruchomić stronę platformy GPE: 

 www.edu.gdansk.pl  

 

W widoku otrzymamy okno:

 

 

 

i kliknąć ikonkę  „Logowanie do platformy ”

W widoku otrzymamy okno:

 

 

 

2.       Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz „Przywracanie dostępu do konta”

 

W widoku otrzymamy okno:

 

 

 

 

3.       W oknie „Przywracanie dostępu”:

     •    Uzupełnić pole „E-mail,  PESEL lub login”  - swoim numerem PESEL  lub LOGINEM ( w przypadku przywracania dostępu)

     •    Nacisnąć „Nie jestem robotem” (pojawi się okno z  poleceniem do wykonania, zazwyczaj trzeba zaznaczyć odpowiednie kwadraty)

 

 

 

 

     •    Kliknąć przycisk  „Wyślij wiadomość”

 

W widoku otrzymamy okno:

 

 

 

4.       Sprawdzić konto pocztowe (podane w szkole)  i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości.

Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości od GPE proszę przeszukać wszystkie foldery, łącznie z folderem SPAM, jeśli wiadomości nie będzie proszę skontaktować się z wychowawcą lub szkolnym administratorem GPE.

 

5.        

     •    W otrzymanej wiadomości odszukać i zapamiętać nadany przez system LOGIN użytkownika

     •    Kliknąć w odnośnik zawarty w treści wiadomości , umożliwiający przejście do okna, pozwalającego ustawić hasło/nowe hasło użytkownika

Uwaga: odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika umożliwiający nadanie / przywrócenie hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonywać wielokrotnie.

 

Po kliknięciu odnośnika w widoku otrzymamy okno:

 

 

 

 

6.       Tworzenie hasła

 

     •    Uzupełnić pole „Nowe hasło”- wybranym hasłem spełniającym podane warunki:

 

-długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne np. @ #

-może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska)

     •    Uzupełnić pole „Powtórz nowe hasło”- wybranym hasłem

     •    Nacisnąć „Nie jestem robotem”

     •    Gdy pojawi się zielony znaczek nacisnąć „Ustaw nowe hasło”

 

7.       Można zalogować się do GPE:

 

     •    Uruchomić stronę platformy GPE:  www.edu.gdansk.pl   i kliknąć przycisk „Logowanie do platformy ”

     •    W polu „Nazwa użytkownika” wpisać nadany login

     •    W polu „Hasło” wpisać wybrane hasło

     •    Nacisnąć „Zaloguj”

 

 

 W widoku otrzymamy okno:

 

 

 

 

 

     •    Naciskamy niebieski prostokąt „e – dziennik UONET+”.