Szkoła Podstawowa nr 77

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

80-347 GDAŃSK

 

ORŁOWSKA 13

 

(58) 556 - 29 - 00

 

sekretariat_sp77@op.pl

 

 

 

 

POLUB NAS NA                 

 

50 LECIE SZKOŁY

PIERWSZY ROK SZKOLNY 1969/1970

NASI ABSOLWENCI - ARCHIWALNE  TABLA

 

REKRUTACJA

 

WYDARZENIA

ROK SZKOLNY 2019/2020

ERASMUS+

KOMUNIKATY

KONKURSY

LOGICZNA MATEMATYKA

RYŚ

RATUJ JĘZYK

 

NASZA SZKOŁA

PODSTAWOWE INFORMACJE

JAK DO NAS TRAFIĆ

BIBLIOTEKA

DZWONKI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

KARTA ROWEROWA

PEDAGOG I PSYCHOLOG

RADA PEDAGOGICZNA

RADA RODZICÓW

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SPORT W SZKOLE

STOŁÓWKA

SZKOLNE KOŁO EUROPEJSKIE

SZKOŁA RÓŻNORODNOŚCI

ŚWIETLICA

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

DOKUMENTY

DARMOWE PODRĘCZNIKI - REGULAMIN

DZIECKO KRZYWDZONE  - PROCEDURY

E-PODRĘCZNIKI

PLAN WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

RODO -OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

STATUT  SZKOŁY

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 
 

ARCHIWUM

FILMY

FOTOGALERIA

JAK URUCHOMIĆ DZIENNIK

NOWA STRONA SZKOŁY

 

 

 

 
 
 

INFORMACJE

   

   
   
   
   
   

 

Podcasty "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online" dla nauczycieli i rodziców

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa serię czterech podcastów poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Mamy nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian Hanke, będą dla Państwa przydatną dawką wiedzy. Liczymy na to, że staną się przyczynkiem do wielu rozmów i podjęcia działań w Państwa lokalnych środowiskach na rzecz bezpieczeństwa dzieci online.
Zachęcamy do słuchania!

 

Cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci

Kiedy niewinny żart staje się hejtem? Jak reagować na agresję w internecie? Jak pomóc ofiarom cyberprzemocy?

 

   kliknij aby wysłuchać

 

Problem nadużywania internetu

Jak kontrolować czas, który dziecko spędza w sieci? W którym momencie powiedzieć stop? Jakie mogą być negatywne skutki nadużywania internetu i jak sobie z nimi radzić?

    kliknij aby wysłuchać

 

Seksting i problem uwodzenia dzieci w internecie

Czy zdajemy sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, które ze sobą niesie? Jak rozmawiać z nastolatkiem o skutkach takich działań? Do kogo zwrócić się o pomoc?

    kliknij aby wysłuchać

 

Szkodliwe treści w internecie

Jak uchronić przed nimi nasze dzieci? Jakie treści są szkodliwe? Jak nauczyć dzieci bezpiecznie poruszać się po internecie i odpowiednio reagować na niebezpieczne materiały?

 

    kliknij aby wysłuchać

 

 
   

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy "Od Swarożyca i Odyna do Zeusa"

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Filip Wojciechowicz  z klasy VIII a zdobył powyżej 90% wymaganych w finale punktów i tym samym został laureatem  Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy "Od Swarożyca i Odyna do Zeusa- wędrówka śladami bogów, ludzi i herosów".

 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

   

 

Procedura funkcjonowania biblioteki w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku

 

WYTYCZNE W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

1.Bibliotekarz lub wyznaczony przez dyrekcję nauczyciel przebywa w bibliotece w maseczce i rękawicach ochronnych.

2.Bibliotekarz/nauczyciel zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

3.Regularnie, po każdym przyjęciu książek i podręczników dezynfekowany będzie blat i rękawice bibliotekarza/nauczyciela.

4.W bibliotece może przebywać jeden uczeń/rodzic w masce i rękawicach ochronnych lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na korytarzu, przynajmniej 2 m od siebie.

5. Okres kwarantanny przyniesionych książek i podręczników wynosi 72 godziny.

6.Zwrócone książki i podręczniki będą odkładane w wyznaczonym w bibliotece miejscu i oznaczone datą zwrotu.

7.Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie dezynfekuje się preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie stosuje ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie naświetla się książek lampami UV.

8.Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum.

9.Przypomina się uczniom i rodzicom o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek, sklejone rozdarcia).

10.Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób). Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/ lektur powinien być w maseczce i rękawiczkach.

11.Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. 

12.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji. 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Biblioteki Narodowej dotyczącej organizacji pracy bibliotek szkolnych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/

   

 

V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś"

 

Z przykrością informujemy,  że V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy "Ryś", w roku szkolnym 2019/2020 nie odbędzie się ze względu na trwającą pandemię COVID 19. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w kolejnej edycji naszego  konkursu, w przyszłym roku szkolnym.

Organizatorzy konkursu:

Katarzyna Ekowska

Bożena Orłowska

Dorota Puchalska

Danuta Waszak

   

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny2020/2021

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

   

 

Ogłoszono wyniki IX edycji Wielkiego Maratonu Czytelniczego  „W lustrze książki”

 

Do tegorocznej edycji WMC „W lustrze książki” adresowanej do klas VII – VIII szkoły podstawowej zgłosiło się 206 placówek.

Maraton ukończyło 1144 uczniów pod opieką 271 szkolnych koordynatorów konkursu.

Do grona  LAUREATÓW należy aż siedmioro uczniów naszej szkoły:

Pokorska Emilia z klasy 7a 

Dałek Katarzyna z klasy  8a

Witalis Matylda z klasy 8a

Wojciechowicz Filip z klasy  8a

Zimny Magdalena z klasy 7a

Ciołek Monika z klasy  8a

Przasnyska Lena z klasy  8a

 

Uczniowie WYRÓZNIENI to:

Kołodziej Kamil z klasy 8b

Krauze Wiktoria 8b

Mroczkowski Eliasz 8a

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

   

 

Internetowy Puchar Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach

 

Miło jest mi poinformować, że 4 uczniów szkoły wzięło udział w Internetowym Pucharze Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych w Szachach pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego w Szachach. Współorganizatorem Pucharu były: Pomorska Federacja Sportu, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy i UKS "Korona" Gdańsk.

Uczniowie na 115 szkół zajęli bardzo dobre 22 miejsce (grali w osłabionym składzie, bez 5 ucznia). W Pucharze zagrało łącznie 480 pomorskich uczniów. Rozgrywki odbywały się w trzy kolejne niedziele 26.04, 3 i 10.05.


Uczniowie grający w Pucharze

- Filip Wojciechowicz 8a

- Laura Wojciechowicz 6a

- Sebastian Libura 6a

- Marcel Wojciechowicz 1b

 

Wyniki http://www.pwzszach.org.pl/rozgrywki-wojewodzkie/wyniki-internetowego-pucharu-wojewodztwa-pomorskiego-szkol-podstawowych/

 

Pozdrawiam Anna Mrozińska

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy

   

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty

 

 

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2 Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  zdający

  osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania  i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni

  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu

  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki.

8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

Środki bezpieczeństwa osobistego

  Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.

  Uczniowie nie mogą gromadzić się przed budynkiem, ani na terenie szkoły, konieczne jest zachowanie 1,5m dystansu.

   Uczniom po wejściu do budynku zostanie wskazane miejsce, w którym będą oczekiwać na rozpoczęcie egzaminu.

  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:  

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego egzaminator,

 4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

 

  Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)

   

 

   

 

IV WOJEWÓDZKI TURNIEJ CZYTELNICZY
„MOLE KSIĄŻKOWE”
DLA KLAS VI-VIII - Rozstrzygnięty!

Z przyjemnością informujemy, że uczennice klasy 7a -  Monika Gibas i Joanna Jastrzębska otrzymały wyróżnienie w IV Wojewódzkim Turnieju Czytelniczym. Dziewczyny musiały wykazać się szczegółową znajomością książek, pokonały cztery etapy konkursu i wielu zawodników z całego województwa.


Serdecznie gratulujemy sukcesu!

   

 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji  Dnia Bibliotekarza i Bibliotek  proponujemy prezentację zawierającą 22 ciekawe  cytaty słynnych pisarzy o książkach. 

 PREZENTACJA

   

 

Szanowni Państwo

 

Dla wielu z nas obecna sytuacja epidemiczna jest dużym ciężarem psychicznym. Nasza codzienność uległa gwałtownej zmianie, pojawił się szereg problemów, z którymi dotychczas nie mieliśmy styczności. W celu wsparcia psychicznego mieszkanek i mieszkańców Gdańska świadczony jest szereg usług pomocowych, finansowanych ze środków Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016–2023. Informację o aktualnej, bezpłatnej ofercie, w tym o usługach świadczonych zdalnie znajdą Państwo w załączonym pliku.


Pozdrawiamy

WRS

 

 INFORMACJE

   

 

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął Ustawę Rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Celem tej ustawy było ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru, przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r.

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

Dziękujemy za liczny udział w naszym konkursie.

Szczególną znajomością zagadnień związanych z Sejmem Wielkim wykazali się:

Maksymilian Kamiński V b,

Kasia Krynicka V b,

Paweł Karczewski  VI a,

Jakub Porzuczek VI a.

Uczniowie ci uzyskali maksymalną ilość punktów. Brawo!

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom nasze zabawy konkursowej.

 

 

Nauczyciele historii

 ODPOWIEDZI

 PYTANIA KONKURSOWE

 KARTA KONKURSOWA

 ZASADY PRZESYŁANIA ODPOWIEDZI

   

 

Uwaga – zmiany w zasadach zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dyżury wakacyjne

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaistniałą sytuacją (stan epidemiczny ogłoszony z powodu COVID-19) zmianie ulegają zasady zapisu dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na dyżury wakacyjne.

Termin zapisu pozostaje bez zmian tj. od 24 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Zapisu należy dokonać drogą mailową na adres szkoły, a nie bezpośrednio w wybranej placówce.

Odpowiedź zwrotną ze szkoły dot. przyjęcia dziecka rodzice otrzymają również drogą mailową w terminie do 5 czerwca 2020 r. na adres mailowy, z którego został wysłany wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur.

 

 


 

Szanowni Rodzice,

Zamieszczamy wyniki postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 77 w Gdańsku.

W razie pytań proszę pisać na adres k.dabrowska@sp77.edu.gdansk.pl

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  - KONTYNUUJĄCY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  - PRZYJĘCI I NIEPRZYJĘCI

SP - OBWODOWI PRZYJĘCI W OBWODZIE

SP - PRZYJĘCI I NIEPRZYJĘCI

   

 

Warto śledzić stronę SWPS, co jakiś czas pojawiają się ciekawe webinary dla rodziców oraz młodzieży związane z obecną sytuacją.

Już 9 kwietnia odbędzie się bezpłatny webinar dla młodzieży „Koronawirus. Jak się czujesz? Porozmawiajmy o emocjach.”

 

https://swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/403-webinarium/21444-koronawirus-jak-sie-czujesz-porozmawiajmy-o-emocjach-webinar-dla-mlodziezy

 

Dla młodszych dzieci mamy propozycję filmu wyjaśniającego obecna sytuację

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&feature=youtu.be

 

Zespół Psychologiczno-pedagogiczny SP77

 

 

Krótki instruktaż dla rodziców dzieci młodszych, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami i emocjami dziecka. Zapraszamy do lektury.

 

Zespół Psychologiczno- Pedagogiczny SP 77

 

 

 prezentacja

   

 

Drodzy Państwo,

w obliczu obecnej sytuacji zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie stoją przed wieloma wyzwaniami. Zdajemy sobie sprawę, że odwołane lekcje i prowadzenie zajęć w trybie zdalnym to jedynie część problemów, które pociągnęła za sobą konieczna decyzja o czasowym zamknięciu szkół. Uczniowie są również pozbawieni dostępu do bibliotek i innych pomocy naukowych, co sprawia, że samodzielna praca w domu stanowi tym większą trudność.

Lektury pod ręką

Chcemy Państwu pomóc i udostępniamy dla wszystkich na 60 dni za darmo 13 tysięcy audiobooków i e-booków w Empik Go. Wśród nich w tej wirtualnej bibliotece znajdą Państwo większość lektur obowiązkowych i uzupełniających dla klas szkoły podstawowej w formie książek elektronicznych oraz w formie książek do słuchania a także dodatkowe opracowania jako podcasty z cyklu "Ale co chodzi?", które ułatwią zrozumienie wątpliwych kwestii i będą nieocenioną pomocą przy nauce do egzaminów.
Aby uzyskać dostęp do tej bazy i lektur, wystarczy wygenerować kod aktywujący usługę Empik Premium na stronie: https://www.empik.com/czas-w-domu a następnie postępować według instrukcji. Kolejny krok to pobranie na smartfon bądź tablet aplikacji Empik Go. Dzięki niej będzie można przeglądać całą ofertę (sekcja „dostępne w Empik Premium”) i czytać ebooki oraz słuchać audiobooki w dowolnym momencie. To bardzo proste.

Warsztaty edukacyjne online

Zdajemy sobie również sprawę jak ważne jest teraz stymulowanie wyobraźni dzieci, uwalnianie ich kreatywności, pogłębianie wiedzy w ciekawej formie dostępnej online. Zapraszamy więc uczniów młodszych klas do udziału w edukacyjnych warsztatach pod hasłem #wdomujestfajnieikropka. Cykl inspirujących, rozwijających pasje, wiedzę i wyobraźnię zajęć przygotowali organizatorzy programu Przecinek i Kropka wraz z popularyzatorami nauki ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz specjalistami od zajęć edukacyjnych, wydawcami, autorami i znawcami literatury dla najmłodszych. Codziennie na profilu Przecinek i Kropka na Facebooku: https://www.facebook.com/przecinekikropka.empik oraz stronie https://www.przecinekikropka.pl będą się pojawiały kolejne fascynujące warsztaty.

Zachęcamy Państwa do przekazania nauczycielom i rodzicom informacji o bezpłatnym dostępie do szerokiej bazy książek elektronicznych, w tym lektur a także o warsztatach online – na przykład za pośrednictwem systemu Librus. Mamy nadzieją, że nasza inicjatywa spotka się z ich dużym zainteresowaniem jako ta, która wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom i potrzebom w całym procesie edukacji. To ważne, by w okresie zamknięcia szkół każdy uczeń mógł korzystać z biblioteki bez ograniczeń, brać udział w edukacyjnych warsztatach, a nauczyciele mogli kontynuować przerabianie zaplanowanego materiału. Dziękujemy za pomoc.

Pozdrawiamy, życząc dużo zdrowia
Zespół Empik

   

 

Drodzy Rodzice,

 

Mamy obecnie do czynienia ze stanem wyższej konieczności, z czymś, co nie jest od nas zależne. Jest to trudny czas dla dorosłych jak również dla dzieci. Ale jest to też czas pogłębienia więzi z najbliższymi, zbudowania lepszej relacji z własnym dzieckiem. Jeśli macie Państwo taką możliwość wykorzystajcie ten czas na wspólną aktywność np. gotowanie, gry planszowe. Postarajcie się zgłębić myśli, emocje, marzenia, talenty oraz trudności własnego dziecka. Dajmy sobie więcej wzajemnego ciepła i wrażliwości, na które dotychczas nie było tak wiele czasu.
Znając sytuację niektórych z Państwa dzieci wiemy, że taki czas mniejszej aktywności rówieśniczej, braku obowiązku szkolnego, może pogłębiać ich obniżony nastrój i wpływać negatywnie na ich funkcjonowanie.
Dlatego też jesteśmy otwarci na kontakt z Państwem, jeśli czujecie, że sami nie potraficie pomóc swojemu dziecku. Prosimy wówczas o wiadomość mailowa na poniższy adres, wspólnie ustalimy formę zdalnego wsparcia. W mailu opiszcie Państwo krótko problem jaki zgłaszacie, w temacie imię nazwisko i klasę dziecka.

 

Agata Szwedowska a.szwedowska@sorw.edu.gdansk.pl- pedagog kl. 0- IV

Beata Molasy b.banasiewicz@sp77.edu.gdansk.pl – pedagog kl. V-VIII

Łukasz Fanslau l.fanslau@sp77.edu.gdansk.pl- psycholog

 

Z pozdrowieniami i życzeniami dużej ilości zdrowia
Zespół Psychologiczno- Pedagogiczny SP- 77.

 

 

 

 

 

Startuje pierwszy kanał edukacyjny TVP VOD on-line przy współpracy z MEN i Muzeum Powstania Warszawskiego. Już od dziś, o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały.

Zachęcamy do oglądania!

 

 https://eszkola.tvp.pl/

   

 

Nowa Era udostępniła bezpłatnie wszystkie wersje elektroniczne podręczników do klas 1-8 (podręczniki do klas 3 i 6 są w przygotowaniu, udostępnione zostaną wkrótce). Można z nich korzystać bezpłatnie na platformie ebooki.nowaera.pl do końca roku szkolnego 2019/2020.
Aby skorzystać z podręczników, wystarczy zarejestrować się za pomocą Konta Moja Nowa Era. Rejestracji może dokonać rodzic (w imieniu ucznia). Dzięki platformie uczeń może mieć dostęp do swoich podręczników w domu, nawet gdy papierowe książki zostawił w szkole.

 

https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/?_ga=2.140607291.82521412.1584679057-604467526.1584546739

 

 

Ministerstwo przygotowało ZDALNE LEKCJE. Warto skorzystać.

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 - rozwiązania! Zapraszamy już od jutra, 16 marca na stronę

 www.cke.gov.pl

 #egzaminósmoklasisty

 

   

 

Pamiętaj, e’podręczniki to doskonałe uzupełnienie podręczników papierowych. Są dostępne dla każdego ucznia. Można korzystać z nich w domu na komputerze, tablecie czy smartfonie.

 

E-PODRĘCZNIKI

   

 

Zasady rekrutacji do klas I szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021
 

 

   

 

   
   

 

    OPISY WCZEŚNIEJSZYCH WYDARZEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODSTRONIE   ROK SZKOLNY 2019/2020